Voor wie is tekentherapie?

Volwassenen

Er vindt eerst een vrijblijvend intakegesprek plaats om te kijken of tekentherapie iets is voor je. Ook om te kijken of het klikt met elkaar. Een eerste vereiste is dat je je veilig voelt bij mij. De vervolgsessies duren een uur. Soms is er voor een specifiek onderwerp meer tijd nodig. Dit wordt dan van tevoren overlegd en afgesproken.

Kinderen

Ook hier vindt er eerst een algemeen intakegesprek plaats met het kind en de ouders. Hierna volgen een aantal sessies alleen met het kind. Onbewust laat een kind veel van zichzelf zien op papier. Tekenen is voor het kind een taal. Als we deze tekentaal begrijpen, begrijpen we ook de hulpvraag van een kind. Het streven is een kind aan te spreken in denken, voelen en willen, zodat het “zelfhelend vermogen” wordt geactiveerd. Hierdoor leren kinderen beter om te gaan met emoties. Wat de mogelijkheid schept om blij en ontspannen in de wereld te staan.

  • Analyse

  • Tekentherapie

  • Dialoog

  • Acceptatie

Tekentherapie

Tekentherapie is bestemd voor zowel kinderen als volwassenen en geeft de mogelijkheid meer inzicht te krijgen in de eigen wijze van functioneren. Carl Jung, de psychiater, heeft in het begin van de jaren ’20 het maken van een tekening in Europa geïntroduceerd als psychisch medium. Het bleek namelijk dat bij het tekenen onverwerkte ervaringen en onderdrukte emoties onbewust aan het papier worden toevertrouwd. Sindsdien is tekenen als instrument ook door andere therapeuten, psychologen en pedagogen toegepast en verder ontwikkeld. Het analyseren van een tekening wordt tegenwoordig meer en meer als onderdeel van een therapie gebruikt.

Er wordt energetisch getekend aan de hand van opdrachten, herinneringen, of actuele situaties. Energetisch tekenen is praten vanuit je onderbewustzijn. Dit deel van je persoon kan niet gemanipuleerd worden en is dus oprecht. Het onderbewustzijn is heel puur in zijn weergave en geeft daardoor inzicht hoe diverse zaken werkelijk innerlijk beleefd worden. Er is daarom ook geen goede of foute tekening. In de tekening worden innerlijke processen, conflictsituaties en afweerhoudingen zichtbaar.

Tekentherapie wordt in sommige gevallen vergoed. Raadpleeg uw zorgverzekering voor meer informatie.

Vertaling

De therapeut gaat in dialoog met de cliënt n.a.v. de tekening en “vertaalt” de informatie die de tekening geeft. Op deze manier krijgt de cliënt inzicht in het eigen functioneren en de mogelijkheid om keuzes te maken en veranderingen aan te brengen. Na het maken van een tekenopdracht, waar je overigens niet voor hoeft te kunnen tekenen, staan we eerst stil bij de tekenervaring zelf; hoe was het om te doen, wat ging er in je om, komen er nieuwe gedachtes en gevoelens bij je op. Het onbewuste deel in jou met betrekking tot het thema wordt op deze manier zichtbaar gemaakt.

Dan word je uitgenodigd om te leren kijken naar hoe jij jezelf op het papier hebt neergezet. Samen met de tekentherapeut kijk je naar jouw eigen tekentaal. In elke tekening zit zowel je hulpvraag als je zelfhelende vermogen verborgen. Zo ga je beginnen met een proces waarbij je je bewust wordt van je eigen handelingen, gedrag en patronen. Deze handelingen, gedrag en patronen aanpast wat wenselijk is voor jouw leven. Dit is het doel van de tekentherapie. Zo leer je stap voor stap de zin van thema’s kennen die belangrijk zijn of een rol hebben gespeeld in jouw leven zoals, geboorte, vriendschap, verlies, scheiding, vernedering, vreugde, onzekerheid, ziekte, eenzaamheid, woede of een sterfgeval. Ook ga je tussen deze thema’s verbanden leggen.

Neem contact met mij op voor de beschikbaarheid en inschrijving.